Nieuws


Nieuws


Stap jij bij ons in?
Er is brand of een ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  Brandweer Anjum bestaat volledig uit vrijwilligers.  Omdat niet iedereen altijd paraat kan zijn, is de ploeg groter dan de bezetting die nodig is om uit te rukken. Daarom zoeken we versterking.  Stap jij bij ons in?

Wie zoeken we?
Brandweer Anjum zoekt flexibele, sociale vrouwen of mannen met pit.

Ben jij….

  • 18 jaar of ouder en fit?
  • een teamplayer?
  • niet bang voor kleine ruimtes of grote hoogtes?
  • Gemotiveerd om je zinvol in te zetten voor Anjum en omgeving?

Woon en/ of werk je daarnaast op 5 minuten van de kazerne en wil jij mooi en belangrijk werk doen in een fantastisch, hecht team?  Grijp dan je kans en meld je aan!

Wat krijg je van ons?
Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en je dagelijkse bezigheden. Hiervoor ontvang je een vaste vergoeding met daarnaast een vergoeding voor opleiding, uitruk- en oefenuren. Wij zorgen ervoor dat je tijdens brandweeractiviteiten goed bent verzekerd en veilig kunt werken.


Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar brandweeranjum@gmail.com of kom langs op de inloopavond op de kazerne, Buorfinne 11 op maandag 25 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.brandweerfryslan.nl


_______________________________________________________________


Jaarverslag dorpsbelang Anjum 2019 - 2020

______________________________________________________

Belangrijke stap gezet herstructureringsplannen seniorenwoningen noordelijk en zuidelijk van Stiemsterwei.


Anjum januari 2021


Thús Wonen heeft overeenstemming met de huurders van de seniorenwoningen bereikt  over het slopen en vervangen van de oude woning voor een nieuwbouwwoningen.

 

Het plangebied is als volgt ingedeeld:

  • Deelgebied 1 Noordelijk Stiemsterwei:  Stiemsterwei 6 t/m Stiemsterwei 16 + Terpsterwei 7 t/m Terpsterwei 15.

Totaal 11 oude seniorenwoningen

 

  • Deelgebied 2 Zuiderlijk Stiemsterwei: Stiemsterwei 1  t/m Stiemsterwei 11+ Burmaniastrjitte 2 t/m Burmaniastrjitte 20.

Totaal 16 oude seniorenwoningen.

 

Sociaal Pakket
De afgelopen maanden heeft Thús Wonen diverse gesprekken met de huurders gevoerd. Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft op basis van de uitkomsten van deze gesprekken een positief advies gegeven voor de herstructurering van de woningen.

Dit betekent dat de herstructurering door kan gaan en dat het Sociaal Pakket per 1 december 2020 van kracht is gegaan.

In het Sociaal Pakket staan de afspraken die gemaakt zijn om de betrokken bewoners zo veel mogelijk tegemoet gekomen, zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding en voorrang bij het toewijzen van woningen.

Voor deelgebied 1 eindigt het Sociaal Pakket op 31 januari 2022. Voor deelgebied 2 is de einddatum 31 oktober 2022.  Bewoners hebben gedurende de periode dat het Sociaal Pakket van kracht is de mogelijkheid om een andere woning te zoeken. Op de einddatum van het Sociaal Pakket moet de woning leeg zijn.

 

Sloop en nieuwbouwplanning

  • Sloop Deelgebied 1 1e kwartaal 2022 Nieuwbouw 8 woningen gereed eind 2022
  • Sloop Deelgebied 2 3e kwartaal 2022 Nieuwbouw 8 woningen gereed halverwege 2023 

NB. De voortgang is afhankelijk van het verloop van het vergunningstraject en goedkeuring directie en RVC Thús Wonen.


Terug naar de nieuwbouw
Huurders die hebben aangegeven terug te willen naar de nieuwbouw in hun eigen deelgebied, krijgen binnen de periode dat het Sociaal Pakket van kracht is, een wisselwoning aangeboden van Thús Wonen.

 

De ontwikkeling van de nieuwbouw
Er is nog geen definitief ontwerp van de nieuwbouw. Huurders die terug willen naar het eigen deelgebied worden betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan. Omdat er nog geen definitief ontwerp is heeft het bestuur van Thús Wonen nog geen akkoord kunnen geven en is er nog geen bouwvergunning aangevraagd, dit zijn stappen die later gaan volgen.

 

Dorpsbelang

Bij de informatieavonden was het Dorpsbelang vertegenwoordigd met 2 bestuursleden, bij de vervolg stappen zoals het  ontwikkelen van de plannen voor de nieuwbouw, wordt Dorpsbelang uitgenodigd om het proces te volgen en daar waar nodig advies te geven.

 

Vragen?
Heeft u als omwonende of dorpsgenoot vragen over de herstructurering? Of signaleert u problemen met de leefbaarheid of heeft u ideeën? Neemt u dan gerust contact op met Leonie Lammers, woonconsulent van Thús Wonen. Leonie is bereikbaar via 0800 5511 51

____________________________________________________________________________

Enquête woningen Anjum


Anjum is een mooi en levendig dorp op een prachtige locatie. Daarnaast voorziet Anjum in (bijna) alle hedendaagse voorzieningen. Dit is onder andere een reden voor veel mensen om in Anjum te blijven wonen, maar inmiddels ook een reden voor mensen om juist naar Anjum toe te verhuizen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de verkoop en het aanbod van koopwoningen.


Deze enquête is opgesteld door de werkgroep nieuwbouw in samenwerking met Dorpsbelang Anjum met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de behoefte naar woningen in Anjum. Deze enquête is voor jong en oud en zowel voor de huidige bewoners van Anjum, als ook voor niet inwoners van Anjum. Als blijkt dat er een duidelijke vraag is naar woningen, dan zal gekeken worden naar een oplossing bijv. nieuwbouw.


Reageren op deze enquete is niet meer mogelijk..

___________________________________________________________________________

Dorpsvisie Anjum en omstreken 2020 - 2030


Wij zien dat de overheid zich op steeds meer vlakken terugtrekt en de verantwoordelijkheid steeds meer aan de inwoners van de dorpen en wijken geeft. Tijdens verschillende overleggen met de vertegenwoordigers van de gemeente Noardeast-Fryslân kwam dit punt steeds weer naar voren.Daarnaast hadden wij behoefte aan een gedegen en gedragen toekomstplan voor het dorp Anjum en omstreken. Na een periode van vele mooie initiatieven in Anjum (denk aan de nieuw gerealiseerde MFA “De Dobbe” en daarvoor de nieuwbouw ter plaatse van het Hoarnleger en de Buorfinne) is het nu tijd voor nieuwe energie in het dorp. Met nieuwe ambitieuze plannen willen wij de leefbaarheid in het dorp nog verder verbeteren.
Wij zijn dan ook trots om de dorpsvisie van Anjum eo, met als titel “Eendragt maakt macht” aan jullie te mogen presenteren!


Lees meer>

____________________________________________________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kern met Pit"

Lees meer  >

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

 

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

___________________________________

Buurkrachtteam Anjum

Copyright 2007 - 2019 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum