Nieuws
Nieuws

Enquête woningen Anjum


Anjum is een mooi en levendig dorp op een prachtige locatie. Daarnaast voorziet Anjum in (bijna) alle hedendaagse voorzieningen. Dit is onder andere een reden voor veel mensen om in Anjum te blijven wonen, maar inmiddels ook een reden voor mensen om juist naar Anjum toe te verhuizen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de verkoop en het aanbod van koopwoningen.


Deze enquête is opgesteld door de werkgroep nieuwbouw in samenwerking met Dorpsbelang Anjum met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de behoefte naar woningen in Anjum. Deze enquête is voor jong en oud en zowel voor de huidige bewoners van Anjum, als ook voor niet inwoners van Anjum. Als blijkt dat er een duidelijke vraag is naar woningen, dan zal gekeken worden naar een oplossing bijv. nieuwbouw.


Reageren op deze enquete is niet meer mogelijk..

Dorpsvisie Anjum en omstreken 2020 - 2030


Wij zien dat de overheid zich op steeds meer vlakken terugtrekt en de verantwoordelijkheid steeds meer aan de inwoners van de dorpen en wijken geeft. Tijdens verschillende overleggen met de vertegenwoordigers van de gemeente Noardeast-Fryslân kwam dit punt steeds weer naar voren.Daarnaast hadden wij behoefte aan een gedegen en gedragen toekomstplan voor het dorp Anjum en omstreken. Na een periode van vele mooie initiatieven in Anjum (denk aan de nieuw gerealiseerde MFA “De Dobbe” en daarvoor de nieuwbouw ter plaatse van het Hoarnleger en de Buorfinne) is het nu tijd voor nieuwe energie in het dorp. Met nieuwe ambitieuze plannen willen wij de leefbaarheid in het dorp nog verder verbeteren.
Wij zijn dan ook trots om de dorpsvisie van Anjum eo, met als titel “Eendragt maakt macht” aan jullie te mogen presenteren!


Lees meer>

___________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kern met Pit"

Lees meer  >

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

 

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

___________________________________

Copyright 2007 - 2019 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum