plattelandsvrouwen

Activiteiten

Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond


De drie kernwoorden van de Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond zijn:

Ontmoeting


Ontwikkeling


Ontspanning

In het winterseizoen, september t/m april, vergaderen we één keer per maand

De vergaderingen vinden plaats op donderdagavond en worden gehouden in het Hervormde lokaal

In oktober wordt er een rayonvergadering georganiseerd door één van de afdelingen in Noord-Oost Friesland.

De provinciale Biningsdei in de Lawei te Drachten wordt gehouden in april.

Presidente: Anneke Visser-Bosma, tel. 0519 - 321 334

Presidente: Etty Faber-Elsinga, tel. 0519 - 349 146

Secretaresse: Djoke Visser-Hovinga, tel. 0519 - 321 421

Penningmeesteresse: Eelkje Turkstra-Faber, tel. 0519 - 321 406

Aantal leden 43