Fan Kyt ôf

Activiteiten

Biljartvereniging "Fan Kyt ôf"


Opgericht: 20 oktober 1970

Lokatie: De Dobbe elke dinsdagavond

Aantal leden: 20

Gestreefd wordt dit aantal van 20 leden zo te houden i.v.m. de speeltijd en de ruimte.

Bestuur:

Teake Visser, voorzitter

F Swart, penningmeester

G Dijkstra, secretaris