Bejaardensoos

Activiteiten

Bejaardensoos Anjum


Voorzitster Sj.Cuperus

Alg. Adj. A. Bandstra-Sierdsma

Penningmeesteres N.Snijdood-Visser

Inlichtingen bij N.Snijdood-Visser

telefoon: 0519 - 321 308

Om de 14 dagen donderdagsmiddags een bijeenkomst,

vanaf 14.45 tot 16.45 uur in de Dobbe

Sjoelen, Spelletjes en Bingo.