Herinrichting Mounebuoren

Nieuws

Herinrichting Munebuorren en openbare ruimte MFA. 

                             

Na een periode van het maken van plannen voor de omgeving van het nieuwe MFA is nu de tijd aangebro-ken dat we kunnen beginnen met de uitvoering. Het centrum van Anjum zal hierbij opnieuw worden ingericht en zal wanneer het gereed is weer als nieuw uitzien. Deze plannen zijn vorig jaar tijdens de bijeenkomst van 14 november aan het dorp gepresenteerd.


Inmiddels is de bouw van het nieuwe MFA in volle gang en zal binnen een paar maanden worden opgele-verd. De omgeving rond het gebouw zal dan ook bijna gereed moeten zijn, zodat alles weer goed te berei-ken is. Om tijdens de bouw van MFA en uitvoering van de herinrichting onderling niet te veel hinder van el-kaar te ondervinden, zal alles gefaseerd uitgevoerd moeten worden. Het is de bedoeling dat de aannemer start met de Munebuorren (vanaf de molen richting De Singel), gelijktijdig zal ook het voetpad langs De Sin-gel naar het parkeerterrein bij de ijsbaan worden vernieuwd. Ten slotte zal het parkeerterrein naast de MFA opnieuw worden ingericht. Het totale werk moet voor het einde van dit jaar gereed zijn.

De herinrichting zal door aannemer W. Stienstra & Zn. BV uit Metslawier worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer er voor zorgen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Er zal een periode zijn dat de woningen niet met de auto bereikbaar zijn, we vragen om dan de auto’s tijdelijk op een andere locatie te parkeren.

Het toezicht op de werkzaamheden zal door de gemeente worden gedaan door dhr. Gysbert Visser, voor vragen kan u hem bellen op 0518-418831of mailen op g.visser@ddfk.nl

Voor dringende zaken tijdens de uitvoering kan u terecht bij de uitvoerder van W. Stienstra & Zn. BV, dhr. Wiert Wieringa telefoonnummer 06-53401760.