Dorpsbelang

Vereniging van Dorpsbelang - Anjum en omgeving


Dorpsbelang Anjum e.o. is er voor en namens de inwoners van Anjum e.o. Met projecten en werkgroepen maakt Dorpsbelang Anjum zich sterk voor de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden. Samen met de leden, vrijwilligers, het bedrijfsleven en de gemeente Dongeradeel laten we zien waar een klein dorp als Anjum groot in kan zijn.


Op deze website treft u meer informatie aan over Dorpsbelang Anjum, het bestuur en eventuele werkgroepen. Mocht u vragen of idee├źn hebben of misschien wel belangstelling voor een vrijwilligersfunctie, neemt u dan gerust contact met ons op.


Missie, visie en doelstellingen


Missie:

Dorpsbelang Anjum is een onafhankelijk klankbord voor inwoners in het dorp en het buitengebied als het gaat om maatschappelijke vraagstukken


Visie:

Dorpsbelang Anjum streeft ernaar om de leefbaarheid in Anjum te behouden voor al haar inwoners. We willen graag een verbindende factor zijn voor het dorp met de gemeente, diverse instanties, organisaties en verenigingen.


Doelstellingen:

Inwoners actief informeren bij relevantie nieuwsitems. Dit doen we voornamelijk via de website www.anjumweb.nl.


Het onderhouden van contacten en daarmee het behartigen van de belangen van inwoners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau.


De saamhorigheid en betrokkenheid vergroten en waar nodig vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.


Jaarvergadering  in Februari / Maart.


Voorzitter:

Jacob Willem Verbeek

Gerniersetee 3, Anjum

Telefoon: 06 22844340Nina Wagner

Telefoon:

Penningmeester:

Renze Holwerda

Burmaniastrjitte 51, Anjum

telefoon: 06 10208926Secretaris:

Jan Meinderts Visser

Telefoon: 06-53327622

Els Abbas

Telefoon

Gerald Boersma

emailadres: dorpsbelang@anjumweb.nl