IJsbaan

Activiteiten

IJsvereniging Anjum

 

IJsvereniging is opgericht in 1929 in samenwerking met de IJsclub (één was vrijzinnig en de andere christelijk)

Deze twee zijn gefuseerd in 1976. Op 12 februari 1986 is de huidige ijsbaan geopend, tot stand gekomen in samenwerking met de ruilverkaveling, gemeente en staatsbosbeheer. Opp. 1,6 hectare.

De statuten zijn voor het laatst herzien op 24-03-1999

De huidige ijsbaan is één van de weinige ijsbanen in Dongeradeel die de officiele wedstrijdmaten heeft.

Voorzitter: dhr. G. Haaima

2e Voorzitter: dhr. A. Bandstra

Secretaris: mevr. H. van Dijk

Penningmeester dhr. G. Boersma

 

Inlichtingen:

G. Haaima

Hearrewei 5

9133 MS Anjum

Tel: 0519 - 321 832

Bestuursleden:

dhr. K. Zijlstra

dhr. J. Koree

dhr. W. Douma

dhr. J.P. Hovinga

dhr. T.M. Kempenaar

 

Aantal leden: 395

Opgericht: 12 febr 1929

Contributie: 6 euro per jaar