IJsbaan

Activiteiten

IJsvereniging Anjum

 

IJsvereniging is opgericht in 1929 in samenwerking met de IJsclub (één was vrijzinnig en de andere christelijk)

Deze twee zijn gefuseerd in 1976. Op 12 februari 1986 is de huidige ijsbaan geopend, tot stand gekomen in samenwerking met de ruilverkaveling, gemeente en staatsbosbeheer. Opp. 1,6 hectare.

De statuten zijn voor het laatst herzien op 24-03-1999

De huidige ijsbaan is één van de weinige ijsbanen in Dongeradeel die de officiele wedstrijdmaten heeft.

Voorzitter: dhr. J. Koree

Secretaris: dhr. J. Hofman

Penningmeester dhr. G. Boersma

 

Inlichtingen:

J. Koree

Skeanewei 16

9133 MT Anjum

Tel: 0519 -701446

 

Lid opzeggen:

G.J. Boersma: 0519 321415

 

Bestuursleden:

dhr. B. Bandstra

dhr. G. Faber

dhr. J. Jansma

dhr. W. Dekema

dhr. E. Scheepstra

dhr. T.M. Kempenaar

 

Aantal leden: 395

Opgericht: 12 febr 1929

Contributie: 6 euro per jaar