fietsroute

Recreatie

Fietsroute Anjum e.o. -VARIATIE IN EEN OPEN LANDSCHAP-

(ruim 30 km, te verdelen in 2 kortere routes).

Start bij de molen in Anjum aan de Mûnebourren.

Deze molen “de Eendracht” is zeker een bezoek waard.

’s Zaterdags draait de molen en kunt u informatie krijgen hoe een en ander in zijn werk gaat. Ook de wisselende exposities zijn het bekijken waard. Bovendien is hier allerlei info te verkrijgen over deze regio.

We gaan rechtsaf Mûnebuorren.

Derde weg rechtsaf Singel.

Voor ons de Holdingastate,  voormalige fruithof van de afgebroken Holdingaburcht.

Derde weg la. Bantswei.

We zien duidelijk de aanwezigheid van terpen.

Rechtdoor over de kruising.

Onder het tunneltje door en linksaf langs de Alddyk.

Deze dijk deed in vroeger eeuwen dienst als waterkering. Elke boer heeft hier zijn eigen doorgang, een z.g. wagengat. De muren hebben sleuven waar zware balken in kunnen worden gelegd, om zo bij hoog water het gevaar af te wenden. Nu geeft de Deltadijk voldoende bescherming.

Einde weg la. door opening in de dijk en meteen weer rechtsaf richting Paesens, Dyksterwei.

Einde weg rechtdoor op het fietspad.

Door het hekje zelfde richting blijven volgen.

Eventueel bij dijkopgang even rechts aanhouden om te genieten van het buitendijks land. Het is mogelijk een aantal kilometers op de pier te fietsen, zodat je midden in de zee vertoeft.

Weg vervolgen (Achterwei) tot De Wiel.

Hier met de bocht mee naar links.

Op de kruising de z.g. Brêge (brug) een kunstwerk wat de grens aangeeft tussen Paesens (landbouwdorp) en Moddergat (vissersdorp) U kunt ra. ri. Moddergat fietsen om een bezoek te brengen aan museum It Fiskershúske en het monument op de dijk dat herinnert aan de ramp van weleer.

Op de kruising enkele meters la. en gelijk weer rechts.

We fietsen het dorp uit richting de oude Paesens, vroeger de grensrivier tussen Oost- en West Dongeradeel

Einde weg rechtsaf, fietspad langs het water.

T-splitsing rechtsaf.

Fietspad langs water blijven volgen tot in Oosternijkerk, daarna over twee bruggetjes.

Eerste kruising rechtsaf.

Eerste kruising linksaf door het centrum van het dorp.

Tweede weg links blijven volgen tot het bedrijf HZPC Ropta.

Ook hier een molen, die pronkt in het landschap.

Linksaf richting Morra/Anjum

Einde weg rechtsaf, voorzichtig autoweg oversteken.

 

Als u wilt kunt u hierna linksaf, en rijdt u na enkele kilometers het dorp Anjum weer binnen.

 

Wij gaan rechtsaf en vervolgen de weg langs de Morrastervaart.

Aangekomen bij de  Kleasterwei gaan we linksaf.

Links voor ons bevond zich het klooster Weerd. De monniken hebben o.a. veel betekend voor de dijkenbouw.

Rechtdoor Weardwei, steeds rechtdoor tot einde weg.   

Rechtsaf Hjellingswei, wordt  Kriensenswei.

We rijden door een landschap wat een meter beneden NAP ligt. We steken de Zuider Ee over en naderen Tibma, een prachtige terp, tot 2,8 meter hoog.

Steeds rechts aanhouden.

In het dorp Ee kruising oversteken en rechtdoor de Achterwei in.

Dit dorpshart is vanwege zijn restauratie het bezichtigen waard. Ook is hier het z.g. braakhok, een museum dat laat zien hoe vroeger het vlas werd verwerkt.

Achterwei vervolgen tot einde weg.

Einde weg rechtsaf, Stienfeksterwei.

Voor de brug over het Dokkumer Grootdiep gaan we linksaf  het fietspad volgen. .

De naam Jaachpaad herinnert aan de tijd dat schepen werden getrokken door mensen.

We rijden door tot Dokkumer Nieuwe Zijlen en gaan daar linksaf, het fietspad langs de Sylsterwei.

Op het kruispunt gaan we rechtsaf, en volgen we de toeristische fietsroute.  

Deze gaat rechtsaf over de dijk richting Anjum.

U bevindt zich nu in Ezumakeeg, een jong natuurgebied met een enorme vogelrijkdom.

Bij de driesprong linksaf..

U kunt ook even rechtdoor om van het uitzicht te genieten op het bankje aan het einde van de weg.

Eerste weg rechts, waarna we het gemaal en de sluizen van Ezumazijl passeren.

Na het dorp la. ri Anjum.

Deze weg blijven volgen. (kruising voorzichtig oversteken)

Onderweg kunt u nog duidelijk meerdere terpen in het landschap ontdekken.

Aangekomen in het dorp vindt u de molen vrij snel rechts van u