Nieuws

 

 

 

Nieuws

Herinrichting Munebuorren en openbare ruimte MFA

Inmiddels is de bouw van het nieuwe MFA in volle gang en zal binnen een paar maanden worden opgeleverd. De omgeving rond het gebouw zal dan ook bijna gereed moeten zijn, zodat alles weer goed te bereiken is. Om tijdens de bouw van MFA en uitvoering van de herinrichting onderling niet te veel hinder van elkaar te ondervinden, zal alles gefaseerd uitgevoerd moeten worden. Het is de bedoeling dat de aannemer start met de Munebuorren (vanaf de molen richting De Singel), gelijktijdig zal ook het voetpad langs De Singel naar het parkeerterrein bij de ijsbaan worden vernieuwd. Ten slotte zal het parkeerterrein naast de MFA opnieuw worden ingericht. Het totale werk moet voor het einde van dit jaar gereed zijn.

Lees meer:

__________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kern met Pit"

Jaaroverzicht Thús Wonen

Graag nemen wij u dit jaar mee in een kort verslag van de prestaties van Thús Wonen in 2016. Voor wie doen wij wat we doen? Hoe werken we aan onze reputatie? Wat is de stand van zaken als het gaat om de kwaliteit van ons

woningbezit, onze financiën en onze organisatie? Kortom: wat hebben wij gedaan voor onze huurders? Dat zijn de vragen waar we in dit verslag antwoord op geven. Met als

rode draad: 2016 was een goed jaar, een jaar waarin we konden voortbouwen op de positieve ontwikkeling die in 2015 in gang is gezet.

Lees meer:

_____________________________________

Op de grens tussen wij en zij

Sibe van Aangiums verhalen opnieuw verteld

 

 

Een tijdje geleden berichtten we over het plan voor een theatervoorstelling over een van de boeken van Sibe van Aangium, dat Ties Engelsma had ingediend bij de commissie Under de Toer - Kulturele Haadstêd 2018. Het zou zich gaan afspelen in en om de Michaëlkerk in Anjum.

Helaas werd het plan van Ties niet gehonoreerd door de commissie van Kulturele Haadsted 2018.

Maar we vonden het idee té mooi, dus hebben we besloten om als dorpsbelang samen met Ties en Fanfareorkest Halleluja te onderzoeken of het niet toch te realiseren is. Hopelijk krijgt het een vervolg, we houden jullie op de hoogte.

Lees meer over het projekt.

___________________________________

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Copyright 2007 - 2017 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum