Nieuws

 

 

 

Nieuws

Bijeenkomst 14 november over de bouw MFA Anjum

Nieuwsbrief november 2016

 

Het oude gebouw is gesloopt en het moment van de eerste steen van de Multifunctionele Accommodatie Anjum komt steeds dichterbij.

In de afgelopen maanden is het bestuur van de MFA erg druk geweest met de laatste hobbels op de weg. De vleermuizen bijvoorbeeld, welke rond de Dobbe bleken te verblijven, hebben de afgelopen zomer voor veel vertraging gezorgd. Uiteindelijk kon de sloop van start gaan op 25 juli en er is opgeleverd op 26 september. In de afgelopen maanden is hard gewerkt en zijn de laatste belangrijke punten op de i gezet, zoals ondertekening van overeenkomsten. Dat betekent dat de bouw van start kan gaan.

 

Start van de bouw

De bouw zal worden uitgevoerd door Bouwbedrijf BAM, in samenwerking met bedrijven uit de regio. Men is al druk bezig met voorbereidende maatregelen. Dat betekent dat de huidige hekken binnenkort worden vervangen, er een bord bij de bouwplaats wordt geplaatst en er gestart wordt met het aanleggen van een parkeer- en opslagplaats voor de bouwers, nabij de ijsbaan.

 

Bijeenkomst voor dorpsbewoners

Het bestuur, gemeente Dongeradeel, NAM en bouwer BAM willen alle bewoners van Anjum en omstreken graag nader informeren tijdens een speciale bijeenkomst. Hier zal meer uitleg worden gegeven over de bouw en alles erom heen zoals de planning, logistiek en te verwachten hinder van de bouw en bouwverkeer. Ook zullen financiën en eigen werkzaamheden worden besproken.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 november van 19:30 uur tot 21:30 uur in de Michaëlkerk te Anjum. Iedereen is van harte welkom. Wilt u graag aanwezig zijn, maar heeft u geen eigen vervoer, meld dit dan bij het bestuur! We halen u graag op en brengen u ook weer thuis.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn. Deze kunnen tijdens de bijeenkomst worden gesteld. Zijn er meer dringende vragen dan kunt u terecht bij het bestuur.

Graag tot dan!

Het bestuur van de Stichting MFA Anjum.

werkgroepdedobbe@gmail.com

 

___________________________________

Vier bruggen verhoogd voor boten (2.5 meter).

DOKKUM - Vier bruggen in Dokkum, Anjum en Ezumazijl worden opgehoogd zodat boten tot 2.5 meter hoogte eronder door kunnen varen. De Súd Ie wordt op deze manier beter toegankelijk voor middelgrote motorboten (Dm-klasse). De volgende bruggen worden opgehoogd: Halvemaanspoortbrug (Dokkum), de Wite Brêge (tussen Anjum en Ee), de Saatsenbrêge (laatste brug voor sluis Ezumazijl) en de fietsbrug Grutte Tille (bij Reidswal). De brug tussen de poldergemalen in de Kolken wordt verwijderd. Hier wordt namelijk gezorgd voor een andere ontsluiting.

Lees meer>

 

Bron: Waldnet

_________________________________

Hallelujaanjum.nl is vernieuwd

Na een tijdje zonder website is het nu weer de hoogste tijd dat u ook online van ons kan genieten! De website van Halleluja Anjum is vernieuwd en dit willen we graag aan u laten zien. Vanaf nu houden we u weer graag op de hoogte van onze optredens en activiteiten. Kortom, hou de nieuwe website van Halleluja Anjum in de gaten!

__________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, 
leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Kern met Pit.

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kerk met Pit"

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Copyright 2007 - 2016 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum