Nieuws

 

 

 

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2018 Dorpsbelang Anjum

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Dorpsbelang, hebben we Ina Witteveen (dorpsconsulent Gemeente

dongeradeel) uitgenodigd in verband met een aantal zaken die besproken zijn tijdens het jaarlijks werkbezoek en

de jaarvergadering in april jl.in MFA de Dobbe.

Lees verder:

___________________________________

 

Fêste Grûn Dongeradiel - april 2018

 

HEEFT U SCHADE???

VERMOEDT U DAT DAT HET GEVOLG IS VAN GASWINNING Bij U IN DE BUURT???

MELD UW SCHADE !!!

Om een beeld te krijgen welke schade er reeds ontstaan is ten gevolge van de sinds jaren

bestaande gaswinning in onze streek heeft de FGD het op zich genomen om reeds bestaande

schades te inventariseren.

Fêste Grûn Dongeradiel werkt hierin graag samen met de dorpsbelangen in de regio.

Wij van FGD, maken ons zorgen over hoe er met het inventariseren (laat staan het

afhandelen) van schade wordt omgegaan. Met name nu schadeloket Assen haast

onbereikbaar blijkt te zijn.

Daarom roepen wij u op uw schade te melden.

Wij kunnen NIET afhandelen of uitkeren, maar er wel voor zorgen dat een zuivere beeld

ontstaat van de gevolgen van de al jaren durende gaswinning in onze regio.

Geef aan waaruit uw schade bestaat, waar u woont en wie u bent. Eventueel kunt u een

foto/ meerder foto’s bijvoegen.

Wij zullen de ontvangen gegevens bundelen en uitzoeken waar die het beste aangeboden

kunnen worden.

Het voordeel daarvan is dat we dan als regio weten hoeveel schadegevallen er zijn

ingediend.

Daardoor wordt het moeilijker de schades af te doen als incidenten.

Graag ontvangen we uw melding zoals we hieronder aangeven, op het onderstaande

mailadres:

meldschadenoordoostriesland@gmail.com

Mijn schade is:

Mijn adres is:

Mijn naam en e-mail adres is:

Vriendelijke groet Stichting Fêste Grûn Dongeradiel.

Klik hier voor de nieuwsbrief april 2018.

__________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kern met Pit"

Nieuwe Dobbe verbindt Anjum

* 23 maart Arend van der Meulen Friesland

Alle plannen om een nieuw dorpscentrum te bouwen, leken te mislukken. Maar toen was daar de NAM. Gisteren opende Anjum de nieuwe mfa De Dobbe.

 

Het heeft wel tien jaar aan voorbereidingen gekost, zegt Sjouke Faber, oud-voorzitter van Plaatselijk Belang en de laatste jaren voorzitter van de stichting multi-functionele accommodatie De Dobbe. Trots is hij en tevreden. Want wat er nu staat, dat was zonder de Nederlandse Aardolie Maatschappij nooit gelukt.

 

Nieuw kantoor

,,Wy wienen al jierren dwaande, en it soe hast wêze yn gearwurking mei de wenningkorporaasje. En doe kaam de krisis en kaam alles wer stil te lizzen’’, aldus Faber. Maar het dorp had geluk want de NAM, die even buiten het dorp een boorlocatie had, zocht een nieuw kantoor.

 

,,De NAM seach dat se it yn Grinslân net goed dienen en se woenen hjir tichter nei de minsken ta. Mear gearwurkje mei de minsken en der tuskenyn sitte’’, zegt Faber. Het oog viel op de oude Dobbe en de lege panden van de supermarkt middenin het dorp.

 

'Wy hawwe it mei syn allen dien. It bynt de mienskip'

 

Voor dik 7,5 miljoen euro werd er gesloopt en gebouwd en nu staat er een mfa met een kantoorgebouw van de NAM er aan vast, ruimte voor de thuiszorg, de fysiotherapeut, een kleine bibliotheek, een kinderopvang en de PKN-kerk. Daarvoor werd het gebouw van de oude gereformeerde kerk gebruikt. De oude kerkzaal werd in twee delen gesplitst: het ene is de kerkzaal, het andere de kinderopvang.

 

Vrijwilligers

Het geld voor dat alles kwam voor tweederde van de NAM en voor de rest uit eigen bijdragen en renteloze leningen ter waarde van 100.000 euro van eigen inwoners en uit subsidies en fondsen. Bovendien stak Anjum zelf de handen uit de mouwen in de vorm van zelfwerkzaamheid. Meer dan honderd vrijwilligers waren betrokken bij de bouw en de inrichting. Zo maakten ze onder andere van de oude kerkbanken nieuwe tafels en gebruikten ze dat hout voor de barbekleding.

 

Sjouke Faber en ook de nieuwe voorzitter Geerard Brouwer, zijn dik tevreden. Faber: ,,Wy hawwe it mei syn allen dien. It bynt de mienskip. Boppedat is it in opstekker foar it doarp want wy hawwe no wer prachtige foarsjennings. En wy merke it goed. Hjir is gjin leechstand mear. Fan in krimpdoarp binne wy groeikearn wurden.’’

 

bron: LC 23 maart 2018

__________________________________

Herinrichting Munebuorren en openbare ruimte MFA

Jaaroverzicht Thús Wonen

Graag nemen wij u dit jaar mee in een kort verslag van de prestaties van Thús Wonen in 2016. Voor wie doen wij wat we doen? Hoe werken we aan onze reputatie? Wat is de stand van zaken als het gaat om de kwaliteit van ons

woningbezit, onze financiën en onze organisatie? Kortom: wat hebben wij gedaan voor onze huurders? Dat zijn de vragen waar we in dit verslag antwoord op geven. Met als

rode draad: 2016 was een goed jaar, een jaar waarin we konden voortbouwen op de positieve ontwikkeling die in 2015 in gang is gezet.

Lees meer:

___________________________________

Op de grens tussen wij en zij

Sibe van Aangiums verhalen opnieuw verteld

 

 

Een tijdje geleden berichtten we over het plan voor een theatervoorstelling over een van de boeken van Sibe van Aangium, dat Ties Engelsma had ingediend bij de commissie Under de Toer - Kulturele Haadstêd 2018. Het zou zich gaan afspelen in en om de Michaëlkerk in Anjum.

Helaas werd het plan van Ties niet gehonoreerd door de commissie van Kulturele Haadsted 2018.

Maar we vonden het idee té mooi, dus hebben we besloten om als dorpsbelang samen met Ties en Fanfareorkest Halleluja te onderzoeken of het niet toch te realiseren is. Hopelijk krijgt het een vervolg, we houden jullie op de hoogte.

Lees meer over het projekt.

___________________________________

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Copyright 2007 - 2017 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum