Nieuws

 

 

 

Nieuws

Op de grens tussen wij en zij

Sibe van Aangiums verhalen opnieuw verteld

 

 

PROJECTPLAN bij ‘Under de Toer’

In het kader van Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018

 

THEMA

Sibe van Aangium, het pseudoniem van Hendrik Steen (1895-1953), is met een bepaalde bril bekeken misschien wel de meest bekende Anjumer ooit. Opgegroeid aan de Feart aldaar kreeg hij van zijn ouders de kans om theologie te studeren en predikant te worden. In die hoedanigheid schreef hij enkele theologische werken, die qua bekendheid echter nauwelijks in de schaduw kunnen staan van de vele jeugdboeken van zijn hand. Vele kinderen, in heel Nederland, hebben de boeken over Hotse Hiddes, Sjouk van Holdinge en Jelle Piebes verslonden. Boeken vol avontuur, romantiek en een duidelijke boodschap. Nog één ding hebben al deze boeken gemeen: ze spelen zich af in de omgeving van Anjum, Steens geboortedorp. Het slot de Holdingastate, de schans van Oostmahorn, de Michaëlkerk met de gevangenis in haar kerktoren en nog vele andere plaatsen zijn het decor van al de avonturen, al wordt er ook regelmatig een uitstapje gemaakt naar andere locaties in Fryslân (Dokkum, Rinsumageest, de Waddenzee en haar eilanden).

 

ONDERBOUWING PROJECT

Ofschoon vele Anjumers nog wel vertrouwd zijn met in ieder geval de naam Sibe van Aangium, dreigt zijn werk toch in de vergetelheid te raken. Dat is jammer, want zijn vele jeugdboeken (ca. 18 stuks) hebben heel wat te bieden: ze zijn ten eerste zeer leesbaar en voeren de lezer mee naar een andere, ‘literaire wereld’. Ten tweede zijn ze informatief over gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland en Fryslân. Denk hierbij aan de Spaanse, Franse en Duitse onderdrukking, maar denk ook aan de strijd/wrijving tussen katholieken en protestanten, liberalen en communisten, etc. Ten derde vertellen de boeken op fascinerende wijze over de ‘Anjumer’ en over de geschiedenis van het dorp en de leefwijze van ons voorgeslacht. Welke functie had de gevangenis onder de kerktoren? Ligt er onder de grote boom bij de pastorie inderdaad een massagraf, en hoe is dat daar gekomen (de Allerheiligenvloed van 1570)? Waar werd de molen voor gebruikt, hoe werd er in die tijd gevist en wat gebeurde er zoal bij de eendenkooi? Om nog maar te zwijgen van de geschiedenis van de Schans (Oostmahorn en het huidige vakantiepark Esonstad). Met Sibe van Aangium en zijn werk hebben we dus te maken met (streek)geschiedenis in haar puurste vorm. Dat Van Aangium in zijn werk soms wat al te moralistisch te werk gaat en dat zijn historische beschrijvingen niet altijd zijn te verifiëren moeten we dus maar mild accepteren.

 

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kerk met Pit"

CONCRETE INVULLING VAN HET PROJECT

 

Om Sibe van Aangium en zijn werk weer in de spotlights te zetten, is er een plan gemaakt voor een soort theatervoorstelling over een van zijn boeken. Omlijst door muziek van de muzikale trots van Anjum, Christelijk Fanfareorkest Halleluja, en ondersteund door passende beelden, wordt een van zijn boeken aan het publiek gebracht. Een verhalenverteller vormt hierin het centrum.

We moeten het ons ongeveer als volgt voorstellen: voordat men de kerk betreedt, passeert men reeds enkele plekken die een rol spelen in het verhaal dat zal worden vertolkt. Hierbij valt te denken aan de gevangenis in de toren van de kerk of de enorme boom naast de kerk. In het kerkgebouw ontspint zich vervolgens een schouwspel, waarbij de verhalenverteller het publiek meeneemt in het boek dat wordt vertolkt. Tussen het spreken door speelt het Fanfareorkest fragmenten die speciaal hiervoor zijn geschreven. Soms worden die ondersteund door beelden (in de kerk van Anjum is onlangs een hypermoderne beamerinstallatie met extra scherm geïnstalleerd) en soms wordt ook de verhalenverteller ondersteund door beelden en/of muziek van het Fanfareorkest. Op deze manier krijgt het publiek dus input via het verhaal (de verteller), beelden (de beamer) en muziek (Fanfareorkest Halleluja). Zo wordt het verhaal op pakkende wijze zicht- en voelbaar.

 

DOELSTELLING

Het doel van de voorstelling is drieledig. Ten eerste om het publiek te vermaken en het op esthetisch vlak iets waardevols mee te geven. Ten tweede zal worden geprobeerd kennis over te brengen over de geschiedenis van Nederland, de streekgeschiedenis en de schrijver Sibe van Aangium. Ten derde is het een streven om het publiek te vertellen over de waarden die Van Aangium hoog had zitten en het zo dus te inspireren. Hierbij vallen onder andere te noemen: respect voor de (vreemde) ander, moed, vaderlandsliefde, niet zwichten voor verleidingen, respect voor je ouders, vertrouwen op God. Ten slotte zijn we bereid om ook de component ‘Europa’ in te brengen in de voorstelling. Dit zullen we nog verder uit moeten werken. Het thema ‘Op de grens tussen wij en zij’ valt vermoedelijk wel te verbinden met Europa en de thematieken die daar spelen.

 

DOELGROEP

Voor deze voorstelling mikken we op een breed publiek. We kunnen het vrij makkelijk onder de aandacht van de Anjumers en de buurtdorpen brengen (en verwachten hier zeer veel animo), maar hopen ook publiek te trekken uit de vakantieparken aan het Lauwersmeer (Esonstad en Lauwersoog) – mede hierom is het van belang dat de voorstelling in het voorjaar of de zomer plaats zal vinden. Daarnaast zou het mooi zijn als de voorstelling een dusdanige uitstraling krijgt dat ook ‘liefhebbers van de kunsten’ van buiten de gemeente Dongeradeel de voorstelling weten te vinden. Een goede mediacampagne zal hierin de sleutel zijn. De voorstelling moet geschikt worden voor kinderen én volwassenen.

Voor verder info;

http://www.2018.nl/nl/projecten#under-de-toer

___________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, 
leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Start bouw MFA vanaf 13 maart

De afgelopen maanden is BAM bezig geweest met de voorbereidingen voor de bouw. Uit onderzoek is gebleken dat er een fundering op palen onder de gebouwen moet aangebracht. Deze palen kunnen door middel van heien in de grond geslagen worden, wat mogelijk hinder kan veroorzaken in de omgeving.

Funderingspalen kunnen behalve geheid ook geboord worden. Bij dit boren wordt er grond verwijderd en daarna wordt er beton gestort in het ontstane gat. Dit geeft geen overlast, dat is de reden dat er is gekozen voor deze methode.

 

Het boren zal beginnen op maandag 13 maart. Waarschijnlijk gaat dit een week duren. Daarna begint BAM met de bouw. De verwachting is dat de bouw afgerond zijn in de tweede week van november.

 

Het bestuur van de Stichting MFA Anjum.

werkgroepdedobbe@gmail.com

 

___________________________________

Gezellige meezingavond

met pop- en shantyliedjes

 

Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier organiseert een meezingavond op vrijdag 24 februari met het shantykoor ‘De Waadseesjongers’ en popkoor ‘Gewoan Oars’ uit Wierum.

 

Een gezellige, sfeervolle en muzikale avond voor iedereen!

U hoeft niet goed te kunnen zingen, veel belangrijker is het dat u het leuk vindt om te zingen! Ze zullen een mix van zeemansliederen en popliedjes zingen onder begeleiding van muziekbanden en/of live gitaarspel. De teksten van de liedjes worden op een scherm geprojecteerd zodat u lekker mee kunt zingen.

Zij willen u graag laten ervaren hoe heerlijk en ontspannen het is om (in een koor) te zingen. Uiteraard is het mogelijk, - als u dat leuk vindt - om gezellig tussen hen in te komen staan!

Wilt u liever blijven zitten, of gewoon luisteren? Geen probleem, dat kan natuurlijk ook!

 

Wie weet is het zingen in een van deze koren ook iets voor u!

Zij zouden het in ieder geval erg leuk vinden om nieuwe enthousiaste zangers of zangeressen te mogen verwelkomen!

 

Wij hopen op een avond vol muzikale gezelligheid en we hopen nog het meest dat u daarbij aanwezig bent! Wij verwelkomen u graag op 24 februari.

 

Datum: Vrijdag 24 februari 2017

Plaats: Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier.

Aanvang: 19:30 uur

(zaal open om 19:00 uur)

Entree: gratis

 

In de pauze en na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee of een drankje bij de bar te bestellen (tegen contante betaling, pinnen is helaas niet mogelijk).

 

Copyright 2007 - 2016 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum